NZD/USD ( Yeni Zelanda Doları – Amerikan Doları) paritesi diğer major paritelere oranla işlem hacmi daha düşük olan, finans piyasalarında nispeten işlemlerin daha düşük oranlarda gerçekleştirildiği bir paritedir. Bu durumun öncelikli sebebi Yeni Zelanda ekonomisinin yeni gelişmeye başlamış bir ekonomi olması ve dolayısı ile henüz dominant ülke ekonomileri arasında ki yerini alamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

Parite fiyatları önemli ölçüde Yeni Zelanda’nın uluslararası ticari faaliyetleri doğrultusunda şekillenmektedir. Yeni Zelanda genel olarak bir tarım ülkesi olarak değerlendirilmesine karşın, son dönemde endüstriyelleşme çalışmalarının gelişmesi ve ülkenin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına uygun yapısı nedeni ile endüstriyel mallar da ihraç etmeye başlamıştır.

NZD/USD paritesi fiyatları önemli ölçüde Yeni Zelanda ekonomisi uyarınca değişkenlik göstermektedir. Parite fiyatları üzerinde ki öncelikli etmen, Yeni Zelanda’nın ekonomisinin önemli ölçüde tarıma bağlı olması nedeni ile yıllık hava koşulları ve tarımsal ürünlerden elde edilen verimdir.

Bunun yanından Yeni Zelanda ekonomisinde son dönemde endüstriyel ürünlerin de önemi artmış ve parite ham madde fiyatlarının değişimlerinden de önemli ölçüde etkilenmeye başlamıştır. Bu noktada NZD/USD paritesi aracılığı ile yatırım gerçekleştiren yatırımcıların, AUD/USD paritesini de yakından takip etmesi oldukça önemlidir.

Yeni Zelanda ham madde talebinin önemli bir miktarını Avustralya’dan temin etmekte, dolayısı ile iki ülke ekonomisi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Ham madde fiyatlarında ve Avustralya Doları’nın atış gösterdiği durumlarda genellikle NZD/USD paritesinin düşüş yaşadığı gözlemlenmektedir.