USD/CAD (Amerikan Doları – Kanada Doları) finans piyasalarında, yatırımcılar tarafından özellikle kriz dönemlerinde korumayı başardığı stabil yapısı nedeni ile yüksek işlem hacmi oranlarında yatırımların gerçekleştirildiği bir paritedir. Bu durumun öncelikli nedeni olarak Kanada ekonomisinin güçlü yapısı gösterilebilir. Ülkedeki işsizlik oranlarının oldukça düşük olması ve faiz oranlarının belirli bir standart dahilinde belirlenmesi, ülke ekonomisini oldukça güçlendirmekte ve küresel kriz dönemlerini oldukça başarılı bir şekilde atlatmasını mümkün kılmaktadır.

Kanada ekonomisi önemli ölçüde ham madde arzına dayanmaktadır. Bu nedenle ham madde fiyatlarında yaşanan bir değişim sonrasında USD/CAD paritesi önemli fiyat değişimleri yaşayabilmektedir. Parite aracılığı ile yatırım gerçekleştiren yatırımcıların, bu anlamda ülkede ki istihdam verileri, faiz oranları açıklamaları ve ham madde fiyatlarını yakından takip etmesi, parite aracılığı ile gerçekleştirecekleri yatırımlarından yüksek kar oranları elde etmek için önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Parite fiyatları üzerinde etkili olan bir başka önemli kriter ise, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ki ticari faaliyetlerdir. Kanada ihracatının büyük bir bölümünü Amerika Birleşik Devletlerine gerçekleştirmekte dolayısı ile ticari ilişkilerde yaşanan bir aksaklık parite üzerinde önemli fiyat hareketlerine neden olabilmektedir.

Bu doğrultuda iki ülke şirketleri arasında belirli dönemlerde yaşanan birleşmelerinde yakından takip edilmesi genellikle olum sonuçlar doğurmaktadır. İki ülkenin yasal düzenlemelerinin bir sonucu olarak şirket birleşmeleri, iki ülke arasında ticari ilişkilerin daha efektif bir şekilde gerçekleştirilmesini mümkün kılmakta bu durumun bir sonucu olarak da USD/CAD paritesinde yatırımcıların oluşacak bir ana trendi yakalaması mümkün olmaktadır.