Parite Fiyatları Nelerden Etkilenir

Günümüzde döviz kurları rejimleri belirli bir standart dahilinde belirlenmektedir. Küresel anlamda dalgalı kur rejimi sisteminin kabul edildiği gözlemlense de ülkeler genellikle içerisinde bulundukları makro ekonomik yapı uyarınca şekillenen, dalgalı döviz kuru rejimleri türevlerini kullanmaktadırlar.

Ülkeleri merkez bankaları tarafından döviz kurları hareketlerine ve ülke içi döviz trafiğine belirli bir seviyeye kadar izin verilmektedir. Merkez bankaları döviz kurları için belirli seviyeler belirlemekte ve döviz kurlarının bu band aralığında dalgalı bir grafik çizmesine izin vermektedirler.

Dolayısı ile para birimleri fiyatlarının değişimi üzerinde pek çok etmenin olduğu yorumu gerçekleştirilebilmektedir. Buna karşın yatırımcılar tarafından parite fiyatları üzerinde ağırlıklı etkili olabilecek etkilen gözlemlenebilmekte ve bu doğrultuda paritenin ilerleyen zaman periyodundaki fiyat hareketleri öngörülebilmektedir.

Parite fiyatları üzerindeki öncelikli etkili uluslararası ticari faaliyetler göstermektedir. Küresel ekonomik konjonktürde oluşabilecek bir aksaklık veya sorun, özellikle talebin yüksek olduğu major parite fiyatlarında önemli değişimlere yol açabilmektedir. Bu durumun öncelikli sebebi, ithalat ve ihracat ilişkilerinde, parite fiyatlarının oldukça önemli bir kriter olmasından kaynaklanmaktadır.

Yatırımcılar parite fiyatları ile ilgili değişimleri öngörebilmek için, teknik ve temel analiz olarak iki ana başlık altında incelenen çeşitli analiz yöntemlerini kullanmaktadır. Bu iki analiz yöntemi teoride birbirine karşıt bir yapıya sahiptir. Dolayısı ile yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek işlemlerde, iki analiz yönteminin de kullanılması ve ikisinden de aynı paralellikte alınacak bir sonuç doğrultusunda işlem gerçekleştirilmesi, yatırımcının piyasadaki başarı oranını artıracak önemli bir faktör konumundadır.

Yatırımcılar teknik analiz kapsamında, geçmiş parite fiyatlarını belirli bir matematiksel altyapı çerçevesinde inceleyerek, ilerleyen zaman diliminde varlıkların hangi fiyat seviyelerinde trend değişimi yaşayabileceğini veya trend oluşumlarının yönünü öngörebilmektedir.

Temel analiz kapsamında ise, yatırımcılar parite fiyatları üzerinde etkili olabilecek önemli gelişme ve açıklamaları yakından takip etmekte, bu verileri iktisadi bir çerçevede inceleyerek, paritelerin ilerleyen dönemdeki fiyat hareketlerini öngörmeyi amaçlamaktadır.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir